Selecteer een pagina

Voor klachten over de gemeente Enschede

[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]

Onafhankelijk aanspreekpunt voor burgers

[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]

Werken aan goed bestuur

[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]

Voor klachten over de gemeente Enschede

[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]

Oplossen, leren en verbeteren

[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]

De Klachtencommissaris: onafhankelijk aanspreekpunt voor burgers

De gemeente Enschede hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Maar waar mensen werken worden ook fouten gemaakt. Juist ook dan wil de gemeente Enschede er voor haar burgers zijn. Speciaal hiervoor is er een onafhankelijke Klachtencommissaris. Een aanspreekpunt voor u, iemand die uw klacht serieus neemt en er daadwerkelijk mee aan de slag gaat.

Bij de Klachtencommissaris kunt u als burger terecht met klachten over de gemeente Enschede. Wanneer u van mening bent dat medewerkers of bestuurders van de gemeente Enschede niet goed handelden of u niet juist behandelden, kunt u dit bij ons melden (zie ‘Klacht indienen’).

De Klachtencommissaris biedt niet alleen een luisterend oor, maar weet ook de weg binnen de Enschedese ambtelijke organisatie. We coördineren de klachten en proberen ze, waar mogelijk, op te lossen. Ook adviseren we de gemeente hoe er geleerd kan worden van de klachten die binnen zijn gekomen. Op die manier draagt uw klacht bij aan structurele verbetering.

Klachtencommissaris
Postbus 20
7500 AA Enschede
T 053 481 86 86
E klacht@enschede.nl
I klachtencommissarisenschede.nl

Bij de Klachtencommissaris kunt u als burger terecht met klachten over de gemeente Enschede.

© Copyright 2017 - Klachtencommissaris
Disclaimer | General Terms and Conditions of Delivery